KFC - Elizabethton

  • Restaurants
  • Restaurant
207 Broad St  
Elizabethton, TN 37643
(423) 543-2271