Mountain Hollow Apartments

100 Mountain Hollow Ct.
Elizabethton, TN 37643
(423) 542-2111